Over ons

Na een bouwkungie opleiding heeft Adrey Caljé zich verder ontwikkeld op verschillende gebieden en is al vrij snel als ondernemer gestart op het gebied van ICT en educatie. Na te hebben gewerkt als bouwkundig VvE beheerder heeft hij zich gericht op het begeleiden van VvE’s.

Een greep uit de werkzaamheden:

 • Het organiseren van bestuursvergaderingen
 • Het voeren van een dagelijks bestuur
 • het coachen van bestuursleden
 • Het inwerken van de nieuwe bestuursleden
 • Contactpersoon voor de beheerder
 • Het bijhouden van een actielijst
 • Deze periodiek bespreken met de beheerder
 • Het begeleiden van de huismeester / schoonmakers
 • Camerabeelden bekijken bij incidenten op verzoek van bestuur, politie of handhaving
 • Het beoordelen en accorderen van alle facturen 
 • Samen met de beheerder de ALV voorbereiden (agenda, MJOB) 
 • ALV’s voorzitten
 • Contactpersoon tussen de VvE en de lokale overheid
 • Shortlist van aannemers vaststellen en aanvragen offertes
 • Bespreken offertes voor ALV
 • Bespreken van de huidige contracten met de beheerder
 • Begeleiden uitvoerders van offertes
 • Technische verbeterpunten aandragen 
 • Overleg met individuele bewoners bij mediation
 • In samenwerking met de beheerder:
  • – indien nodig tussentijds beslissen over noodzakelijk onderhoud
  • – opstellen van een begroting en vaststellen ledenbijdrage
  • – periodieke schouw/inspectie van het vastgoed
  • – periodiek afstemmen met (de beheerder van) de groot-eigenaar
  • – periodiek evalueren van contracten
  • – bijwonen projectvergaderingen voor de grotere projecten
  • – incidenteel ‘bijsturingsgesprekken’ met aannemers
  • – toezien op correcte informatieverstrekking naar bewoners bij werkzaamheden
 • in samenwerking met de beheerder en de kascommissie:
  • – zorgdragen voor een goede financiële verslaglegging
  • – controle op debiteuren en crediteuren