Wanneer u niet op zand wil bouwen

Een Vereniging van Eigenaren besturen is vaak een tijdrovende zaak. Voor veel eigenaren is het dan ook een taak die meer tijd in beslag neemt, dan men had verwacht. Ook moet men ineens op de hoogte zijn van regelgeving, financiën en bouwkundige zaken. Dit is dan ook de reden dat veel VvE’s deze expertises inhuren om tot een beter functionerende VvE te komen.

Adrey Caljé heeft een bouwkundige achtergrond en een ruime ervaring op het gebied van besturen van VvE’s. Daarnaast heeft hij gewerkt als bouwkundig VvE beheerder. Hij begeleidt groot onderhoud en het opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen. Hij heeft 15 jaar ervaring als (interim) bestuurder, coach van bestuurders, en als externe voorzitter van Algemene Ledenvergaderingen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Bestuur VvE

In veel VvE’s wordt het dagelijks bestuur gevormd door een aantal eigenaren. Zij vervullen deze functie op vrijwillige basis. Toch is het soms nodig om een externe bestuurder in te schakelen. Redenen kunnen zijn:

  • er zijn onvoldoende eigenaren die een bestuursfunctie ambiëren
  • er is onvoldoende kennis aanwezig
  • men wil een onafhankelijke bestuurder

Adrey Caljé heeft 13 jaar lang een bestuursfunctie vervuld binnen een VvE met 160 appartementen. 

Voorzitter Algemene Ledenvergadering

Niet voor elke bestuurder is het even makkelijk om een jaarlijkse vergadering met een groot aantal eigenaren voor te zitten. Een goede voorzitter, met kennis van regelgeving en ervaring maakt het verschil in deze vergadering.

Adrey Caljé heeft als bestuurder maar ook als VvE beheerder diverse vergaderingen voorgezeten. Zowel online als fysiek.

Begeleiding groot onderhoud

Waar moet een offerte aan voldoen? Wie gaan we uitnodigen voor dit onderhoud? Hoe vergelijken we de offertes met elkaar? Wie controleert het gedane werk? Wie begeleidt de uitvoerende partij?

Adrey Caljé heeft ruime ervaring vanuit de bestuurskant van een VvE, als VvE beheerder en als begeleider van groot onderhoud. Hij verzorgt het hele traject van offertes aanvragen, planning, informeren van de eigenaren, tot het begeleiden van de uitvoerende partijen. Hij adviseert het bestuur met een onafhankelijk en gedegen voorstel, voorzien van een besluitvoorstel voor de Algemene Ledenvergadering. In de uitvoering van de werkzaamheden is hij de contactpersoon voor de uitvoerders, het bestuur en de eigenaren. Tijdens de uitvoering wordt de kwaliteit van het geleverde werk gecontroleerd en wordt het budget bewaakt. Tevens zijn de afspraken, vorderingen en tijdsbesteding altijd online in te zien. Het bestuur wordt dan ook proactief op de hoogte gehouden!

Bouwkundige conditiemeting

Om een goede Meerjaren OnderhoudsBegroting (MJOB) of Meerjaren OnderhoudsPlanning (MOP) op te stellen is een bouwkundige inspectie de eerste stap. Aan de hand van een rapport van aanbevelingen wordt inzichtelijk gemaakt welke offertes aangevraagd moeten worden voor welke gebreken. De resultaten hiervan kunnen dan verwerkt worden in de MJOB of MOP. 

Adrey Caljé  heeft diverse bouwkundige metingen verricht. Elk rapport wordt voorzien van de geconstateerde gebreken, voorzien van foto’s, de urgentie en een schatting qua herstel kosten. Na deze stap kan aan de hand van de urgentie van de gebreken de offertes bij minimaal 3 partijen worden aangevraagd.

Eigenaar vertegenwoordiging VvE

Als eigenaar heeft u de mogelijkheid om uzelf te laten vertegenwoordigen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Voor zowel grooteigenaren als individuele eigenaren kan dit vele voordelen opleveren. Naast dat het u tijd bespaart, worden ook de vergaderstukken, zoals agenda, jaarrekening en begroting, gecontroleerd. Ook worden de besluitvoorstellen getoetst aan de regelgeving binnen de VvE.  Uw vragen worden vooraf besproken en ingebracht in de vergadering. De concept notulen worden op juistheid getoetst. Tijdens het hele proces wordt u per mail of telefonisch op de hoogte gehouden.

Al vele jaren vertegenwoordigt Adrey Caljé eigenaren binnen VvE’s. Hierbij staan de belangen en de doelen van de eigenaar voorop.