De kascommissie en de kascontrole

Het controleren van de jaarstukken houdt meer in dan het kijken of alles cijfermatig juist is verwerkt. Een kleine greep uit de onderwerpen waarbij tijdens een kascontrole naar wordt gekeken:

  • Zijn de financiële besluiten, welke genomen zijn tijdens de ALV, op de juiste manier uitgevoerd?
  • Zijn de werkzaamheden zoals de in de MJOP vermeldt staan uitgevoerd?
  • Is de begroting welke door de ALV is goedgekeurd goed geadministreerd?
  • Is er een toelichting gegeven op grote verschillen tussen begroting en werkelijk?
  • Zijn de kosten correct geboekt volgens het splitsingsreglement?
  • Is er een juiste toelichting geven op de balans en exploitatie rekeningen.

Tijdens de kascontrole werken wij met zeer uitgebreide checklist, waarvan de resultaten worden verwerkt in een advies aan de ALV.